להזמנות חייגו: 053-3666642

מדיניות אתר \"המגן\" בעניין החזרת מוצרים:

לקוח הרכש מחברת המגן מוצרים באמצעות האינטרנט או הטלפון רשאי לפי חוק הגנת הצרכן לבטל את עסקת הרכישה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר.

הביטול יכול להתבצע באמצעות מתן הודעה מתאימה בדואר לכבוד מתוק מדבש יזמות והפקה או באמצעות אחד מממשקי אתר האינטרנט שלנו, המיועד לשם יצירת קשר עמנו או לשם מתן הודעת ביטול, ככל שממשקים אלו קיימים באתר באותו מועד.

אם הלקוח מבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים על ידנו, על הלקוח להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובתנו שלעיל על כל חלקיו וזאת ככל הניתן באריזתו המקורית.

במקרה שהלקוח ביטל את העסקה על פי זכותו על פי חוק ובהתאם להוראותיו אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצר. חברת המגן רשאית על פי חוק לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך של 5% מסכום זה ובנוסף אם העסקה בוצעה בכרטיס אשראי תגבה עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה וזאת עד לגובה 2.5% מסכום המוצר בזמן הרכישה.

חשוב לציין!!!

רכישת סמארטפון מושגח מוגנת בהגדרת החוק:

מקרים שלא ניתן לבטל בהם עסקה צרכנית

מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות כגון תיכנות ותוכנה, אי לכך ובהתאם לחוק בהחזרת סמארטפון מושגח ייגבו בנוסף על כל האמור לעיל  עד 250ש\"ח(תלוי בדגם) שעת טכנאי התאמות ורשיון אשר נעשו במכשיר ללקוח.

אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוח או בשל ביטול העסקה.

אין במדיניות חברת המגן זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין.

עגלת קניות

תפריט נגישות

Scroll to Top